AERIUS 0,5 mg / ml

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Allergologi
Aktive indholdsstoffer: Desloratadin
laboratorium: Msd Limited

Oral opløsning
Flaske (+ gradueret sprøjte 2, 5 og 5 ml) 150 ml
Alle former

indikation

Aerius er indiceret til symptomatisk behandling af:
- allergisk rhinitis (se afsnittet om farmakodynamiske egenskaber)
- urticaria (se afsnittet om farmakodynamiske egenskaber).

Dosering AERIUS 0, 5 mg / ml Oral opløsning Flaske (+ 2, 5 ml og 5 ml gradueret sprøjte) 150 ml

- Aerius kan tages både på og uden for stedet for lindring af symptomer forbundet med allergisk rhinitis (herunder intermitterende og vedvarende allergisk rhinitis) og urticaria (se pkt. 5.1).
- Foreskriveren skal huske på, at hos børn under 2 år er hovedparten af ​​tilfælde af rhinitis smitsom (se afsnit advarsler og forholdsregler til brug), og at der er Der er ingen data, der validerer effektiviteten af ​​Aerius i behandlingen af ​​infektiøs rhinitis.
- Børn fra 1 til 5 år: 2, 5 ml (1, 25 mg) Aerius oral opløsning en gang dagligt.
- Børn fra 6 til 11 år: 5 ml (2, 5 mg) Aerius oral opløsning en gang dagligt.
- Voksne og unge (12 år og ældre): 10 ml (5 mg) Aerius oral opløsning en gang dagligt.
- For unge i alderen 12-17 år er erfaringen med at anvende desloratadin i kliniske effektstudier begrænset (se afsnit om bivirkninger og farmakodynamiske egenskaber).
- Intermitterende allergisk rhinitis (forekomst af symptomer i mindre end 4 dage om ugen eller mindre end 4 uger) bør styres ud fra patientens historie om at blive afbrudt efter symptomernes forsvinden og genoprettet til deres genopståelse.
Ved vedvarende allergisk rhinitis (forekomst af symptomer over en periode på 4 dage eller mere pr. Uge og i mere end 4 uger) kan patienten få kontinuerlig behandling i perioder med allergeneksponering.

Mod indikationer

CONTRA-angivelse af:
Overfølsomhed overfor det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne eller loratadin.
- Virkningen og sikkerheden af ​​Aerius oral opløsning er ikke blevet fastslået hos børn under 1 år.
- Denne medicin indeholder sorbitol ; Derfor bør det ikke gives til sjældne patienter med fructoseintolerans.
IKKE ANBEFALET:
Graviditet: Desloratadin har ikke vist teratogene virkninger i dyreforsøg. Produktets sikkerhed under graviditet er ikke blevet fastslået. Som følge heraf anbefales brugen af ​​Aerius under graviditet ikke.
- Amning: Desloratadin udskilles i modermælk, derfor anbefales Aerius ikke til ammende kvinder.

Aerius bivirkninger

- I kliniske pædiatriske studier blev desloratadin indgivet til i alt 246 børn i alderen 6 måneder til 11 år. Den samlede forekomst af bivirkninger hos børn i alderen 2 år til 11 år var ens i desloratadin- og placebogrupperne. Hos spædbørn og småbørn i alderen 6 til 23 måneder var de hyppigst rapporterede bivirkninger med en forekomst større end placebo: diarré (3, 7%), feber (2, 3%) og søvnløshed (2, 3%). ). I et andet studie blev der ikke rapporteret bivirkninger hos personer i alderen 6-11 år efter en enkeltdosis på 2, 5 mg desloratadin oral opløsning.
Ved den anbefalede dosis blev bivirkninger rapporteret hos 3% flere patienter end hos patienter behandlet med placebo i kliniske studier med voksne og unge og udført i allergisk rhinitis og kronisk idiopatisk urticaria. De hyppigst rapporterede bivirkninger med en forekomst større end placebo var: asteni (1, 2%), tør mund (0, 8%) og hovedpine (0, 6%). Andre negative virkninger rapporteres meget sjældent, da markedsføring er angivet i nedenstående tabel:
. Psykiatriske lidelser: Hallucinationer.
. Nervesystemet: Svimmelhed, døsighed, søvnløshed, psykomotorisk hyperaktivitet, krampeanfald.
. Hjertesygdomme: Takykardi, hjertebanken.
. Mave-tarm-lidelser: Abdominal smerte, kvalme, opkastning, dyspepsi, diarré.
. Lever og galdeveje: Forhøjelser i leverenzymer, forøget bilirubin, hepatitis.
. Muskuloskeletale og systemiske sygdomme: Myalgi.
. Generelle lidelser: Overfølsomhedsreaktioner (såsom anafylaksi, angioødem, dyspnø, kløe, udslæt og urticaria).

Populære Indlæg