AGRIPPAL Injicerbar booster af 1 fyldt injektionssprøjte med nål på ¢ mL

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Infectiologi - Parasitologi
Aktive ingredienser: [Sæsoninfluenzavaccin, 4577]
laboratorium: Novartis Pharma SA

Injicerbar suspension
Alle former

indikation

Forebyggelse af influenza, især hos dem, der er i fare for associerede komplikationer.

Agrippal er indiceret hos voksne og børn fra 6 måneder.

Brugen af ​​Agrippal skal baseres på officielle anbefalinger.

AGRIPPAL Dosering Injicerbar booster af 1 fyldt injektionssprøjte med nål på ¢ mL

Forebyggelse af influenza, især hos dem, der er i fare for associerede komplikationer.

Agrippal er indiceret hos voksne og børn fra 6 måneder.

Brugen af ​​Agrippal skal baseres på officielle anbefalinger.

Mod indikationer

Overfølsomhed overfor de aktive stoffer, over for et eller flere af hjælpestofferne anført under Sammensætning, rester (f.eks. Æg eller kyllingeproteiner som ovalbumin).

Kendt overfølsomhed overfor følgende stoffer, som kan indeholde rester: kanamycinsulfat eller neomycinsulfat, formaldehyd, cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB), bariumsulfat og polysorbat 80.

Anafylaktoid reaktion, der opstod under en tidligere influenzavaccination.

Vaccination bør differentieres i tilfælde af feber sygdom eller akut infektion.

Agrippale bivirkninger

Bivirkninger observeret under kliniske forsøg

Tolerance for inaktiverede trivalente influenzavacciner vurderes i åbne, ubegrænsede kliniske forsøg, der udføres årligt i overensstemmelse med lovkrav, herunder mindst 50 voksne i alderen 18 til 60 år og i det mindste 50 personer over 61 år.

Toleransevurdering udføres i løbet af de første 3 dage efter vaccinationen.

Følgende bivirkninger er blevet observeret i kliniske forsøg ved følgende frekvenser:

Meget ofte (≥ 1/10); hyppige (≥ 1/100, <1/10); ikke meget hyppigt (≥ 1/1000, <1/100)

Tabel over uønskede hændelser:

Klasse af organ

Meget godt

FrÚquents

Ikke meget hyppigt

( ? 1/10)

(≥ 1/100; <1/10)

(≥ 1/1000; <1/100)

Nervesystemet Affektioner

CÚphalÚes *.

Hud- og underhudssygdomme

* Sveder.

Muskuloskeletale og systemiske lidelser

Myalgi, artralgi *.

Generelle lidelser og abnormiteter på administrationsstedet

Feber, ubehag, kulderystelser, træthed.

Lokale reaktioner: rødme, hævelse, smerte, blå mærker, induration *.

* Disse reaktioner forsvinder normalt efter 1 eller 2 dage uden behandling.

Uønskede hændelser rapporteret under postmarketing overvågning

De uønskede hændelser, der blev rapporteret under postmarketingovervågningen, ud over dem, der allerede blev observeret under kliniske forsøg, er som følger:

Hæmatologiske og lymfatiske sygdomme:

Trombocytopeni (meget sjældne tilfælde var alvorlige tilfælde med blodpladetal ved "5000 per mm 3 ), forbigående lymfadenopati.

Immunsystemet:

Allergiske reaktioner, der fører til "chok i sjældne tilfælde, angioedema.

Nervesystemet:

Neuralgi, paræstesi, feberkramper, neurologiske lidelser, såsom encesphalomyelitis, nevrit og Guillain-Barr syndrom.

Vaskulære lidelser:

Vaskulitis med forbigående nyreinddragelse i meget sjældne tilfælde.

Hud- og underhudssygdomme:

Generelle kutane reaktioner inklusive kløe, urtikaria, uspecifik udslæt.

Populære Indlæg