MENNESK ALBUMIN BAXT 200 g / L 200 mg / ml

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Anæstesi, genoplivning, smertestillende midler
aktive ingredienser: Humant albumin
laboratorium: Baxter

Injektionsopløsning til IV infusion
Boks med 1 flaske 50 ml
Alle former

indikation

Gendannelse og vedligeholdelse af volumenet af cirkulerende blod, når der er konstateret et volumenunderskud, og anvendelsen af ​​et kolloid er hensigtsmæssigt.

Valget af albumin fortrinsvis til et syntetisk kolloid vil afhænge af hver patients kliniske tilstand baseret på officielle anbefalinger.

Dosering MENNESK ALBUMIN BAXT 200 g / L 200 mg / ml Injektionsvæske, opløsning til IV infusion æske med 1 flaske 50 ml

Koncentrationen, doseringen og infusionshastigheden bør være passende for hvert enkelt tilfælde.

dosering

Den nødvendige dosis afhænger af patientens størrelse, sværhedsgraden af ​​traume eller tilstand og vedholdenheden af ​​væske og proteintab. Tilstrømningen af ​​det cirkulerende volumen og ikke plasmaalbuminniveauerne måles til bestemmelse af den krævede dosis.

Hvis humant albumin skal indgives, skal de hæmodynamiske parametre overvåges regelmæssigt og kan omfatte:

· Blodtryk og puls,

· Central venetryk

· Okklusionstryk i lungearterien

· Diurese,

· Elektrolytter,

· Hæmatokrit / hæmoglobin

· Kliniske tegn på åndedræts- / hjertesvigt (fx dyspnø)

· Kliniske tegn på øget intrakranialt tryk (f.eks. Hovedpine)

Indgivelsesmåde

Humant albumin Baxter 200 g / l infusionsvæske, opløsning kan indgives direkte intravenøst ​​eller fortyndes i isotonisk opløsning (fx 5% glucose eller 0, 9% natriumchlorid).

Infusionshastigheden skal tilpasses til hvert enkelt tilfælde og til de forskellige indikationer.

Ved plasmaudveksling skal infusionshastigheden justeres til rensningshastigheden.

Mod indikationer

Overfølsomhed over for albuminpræparater eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bivirkninger Albumin Human Baxt 200 G / L

Frekvensen blev vurderet ved hjælp af følgende kriterier: Meget almindelig (≥1 / 10), hyppig (≥1 / 100, ≤1 / 10), ualmindeligt (≥1 / 1000, ≤1 / 100), sjælden (≥1 / 10.000, ≤1 / 1.000), meget sjælden (<1 / 10.000), hyppighed ukendt (kan ikke estimeres ud fra ledige data)

Meget almindelig

hyppig

ualmindeligt

sjældne

Meget sjælden

Immunsystemet lidelser

Anafylaktisk shock

Gastrointestinale sygdomme

kvalme

Hud- og underhudssygdomme

Vasomotoriske åndedrag,

hududslæt

Generelle lidelser og reaktioner på administrationsstedet

feber

I tilfælde af alvorlig reaktion skal infusionen standses og passende behandling påbegyndes.

Følgende bivirkninger er rapporteret under overvågning efter markedsføringen.

Disse bivirkninger er præsenteret i henhold til MedDRA klassificering af organklassesystemer, derefter ved præferencebetingelser i overensstemmelse med sværhedsgraden.

Immunsystemet: Anafylaktiske reaktioner, Overfølsomhed / allergiske reaktioner

Nervesystemet: hovedpine

Hjertesygdomme: takykardi

Vaskulære lidelser: hypotension

Åndedræts-, thorax- og mediastinum : dyspnø

Mave-tarmlidelser: opkastning, dysgeusi

Hud- og underhudssygdomme : urticaria, kløe

Generelle lidelser og reaktioner på indgivelsesstedet: kuldegysninger.

Der findes ingen data om bivirkninger fra kontrollerede kliniske forsøg med humant albumin.

For information om viral sikkerhed, se afsnittet Advarsler og forholdsregler .

Populære Indlæg