ALFUZOSINE LP ISOMED 10 mg

Generisk lægemiddel af Xatral LP
Terapeutisk klasse: Urologi nefrologi
aktive ingredienser: Alfuzosin
laboratorium: Mere apotek

Tablet med vedvarende frigivelse
Boks med 30
Alle former

indikation

· Behandling af funktionelle symptomer på godartet prostatisk hypertrofi.

· Adjunktiv blærekateterisering ved akut urinretention relateret til godartet prostatisk hypertrofi.

Dosering ALFUZOSINE LP ISOMED 10 mg depottabletter med 30 stk

Mundtlig måde

Tabletten skal sluges hel med et glas vand (se advarsler og forholdsregler ).

Den anbefalede dosis er 1 10 mg tablet dagligt, der skal tages umiddelbart efter aftenmåltid.

Adjuverende blærekateterisering ved akut urinretention relateret til godartet prostatisk hypertrofi:

Den anbefalede dosis er 1 10 mg tablet dagligt, der skal tages efter måltidet, fra den første dag med urethral kateterisering.

Behandlingen indgives i 3 til 4 dage inklusive 2 til 3 dage under kateteriseringen og 1 dag efter tilbagetrækning af sidstnævnte.

Mod indikationer

Dette produkt må ikke administreres i følgende situationer:

Overfølsomhed overfor alfuzosin og / eller et af de øvrige indholdsstoffer

Ortostatisk hypotension

· Leversvigt

· Alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml / min)

· Kombination med ritonavir

· Kombination med potente CYP3A4 hæmmere (se afsnittet Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion ).

Bivirkninger Alfuzosine LP Isomed

Klassificering af forventede frekvenser:

Hyppigt (≥1% - <10%); Ikke almindelig (≥0, 1% - <1%); Meget sjælden (<0, 01%).

Nervesystemet:

· Almindelig: Svimmelhed, svimmelhed, utilpashed, hovedpine

· Ikke almindelig: Svimmelhed, døsighed.

Hjertesygdomme:

· Ikke almindelig: takykardi, hjertebanken, ortostatisk hypotension, synkope

· Meget sjælden: angina pectoris hos patienter med kronisk hjertesygdomme (se afsnit om advarsler og forholdsregler ).

Åndedrætsorganer, thorax og mediastinum:

· Ikke almindelig: næsestop.

Gastrointestinale sygdomme:

· Almindelig: kvalme, mavesmerter.

· Ikke almindelig: diarré, tør mund.

Hud- og underhudssygdomme:

· Ikke almindelig: udslæt, kløe;

· Meget sjælden: urticaria, angioneurotisk ødem.

Generelle lidelser:

· Almindelig: asteni

· Ikke almindelig: rødme, ødem, brystsmerter (se advarsler og forholdsregler ).

Lever og galdeveje:

· Ukendt frekvens: Hepatocellulær sygdom, kolestatisk hepatitis.

Forstyrrelser i de reproduktive organer og brystet:

· Frekvens ukendt: priapisme

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det nationale agentur for lægemiddel- og sundhedsvæsenets produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr.

Populære Indlæg