ALFUZOSINE LP TEVA HEALTH 10 mg

Generisk lægemiddel af Xatral LP
Terapeutisk klasse: Urologi nefrologi
aktive ingredienser: Alfuzosin
laboratorium: Teva Sante

Tablet med vedvarende frigivelse
Boks med 30
Alle former

indikation

· Behandling af funktionelle symptomer på godartet prostatisk hypertrofi.

· Adjunktiv blærekateterisering ved akut urinretention relateret til godartet prostatisk hypertrofi.

Dosering ALFUZOSINE LP TEVA HEALTH 10 mg depottablet æske med 30

Mundtlig måde

Tabletten skal sluges hele, uden krympning, med et glas vand (se advarsler og forholdsregler ).

voksne

Den anbefalede dosis er 1 10 mg tablet dagligt, der skal tages umiddelbart efter aftenmåltid.

Adjuverende blærekateterisering ved akut urinretention relateret til godartet prostatisk hypertrofi:

Den anbefalede dosis er 1 10 mg tablet dagligt, der skal tages efter måltidet, fra den første dag med urethral kateterisering.

Behandlingen indgives i 3 til 4 dage inklusive 2 til 3 dage under kateteriseringen og 1 dag efter tilbagetrækning af sidstnævnte.

Mod indikationer

Overfølsomhed overfor alfuzosin og / eller et eller flere af hjælpestofferne

Ortostatisk hypotension

· Leverinsufficiens

· Alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml / min)

· Kombination med potente CYP3A4 hæmmere (se afsnittet Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion ).

Bivirkninger Alfuzosine LP Teva Sante

FREKVENS

ORGAN SYSTEM

hyppig
(≥1% - <10%)

ualmindeligt
(≥0, 1% - <1%)

Meget sjælden
(<0, 01%)

CNS-lidelser og psykiatriske lidelser

svimmelhed, svimmelhed, utilpashed, hovedpine

svimmelhed, døsighed

Kardiovaskulære lidelser

takykardi, hjertebanken, ortostatisk hypotension, synkope

Angina pectoris hos patienter med kronisk hjertesygdom (se advarsler og forholdsregler )

Åndedrætsorganer

Næsestop

Gastrointestinale sygdomme

kvalme, mavesmerter

diarré, tør mund

Hud manifestationer

udslæt, kløe

Urticaria, angioneurotisk ødem

Generelle begivenheder

asteni

rødme, ødemer, brystsmerter (se afsnit Advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen )

FREKVENS

ORGAN SYSTEM

hyppig
(≥1% - <10%)

ualmindeligt
(≥0, 1% - <1%)

Meget sjælden
(<0, 01%)

CNS-lidelser og psykiatriske lidelser

svimmelhed, svimmelhed, svimmelhed, utilpashed, hovedpine

døsighed

Visuelle lidelser

unormal vision

Kardiovaskulære lidelser

ortostatisk hypotension

takykardi, hjertebanken, synkope

Angina pectoris hos patienter med kronisk hjertesygdom (se advarsler og forholdsregler )

Åndedrætsorganer

Næsestop

Gastrointestinale sygdomme

kvalme, mavesmerter, diarré, tør mund

Hud manifestationer

udslæt, kløe

Urticaria, angioneurotisk ødem

Generelle begivenheder

asteni

rødme, ødemer, brystsmerter (se afsnit Advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen )

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det nationale agentur for lægemiddel- og sundhedsvæsenets produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr.

Populære Indlæg