ALFUZOSINE LP ZYDUS 10 mg

Generisk lægemiddel af Xatral LP
Terapeutisk klasse: Urologi nefrologi
aktive ingredienser: Alfuzosin
laboratorium: Zydus Frankrig

Tablet med vedvarende frigivelse
Boks med 30
Alle former

indikation

· Behandling af funktionelle symptomer på godartet prostatisk hypertrofi.

· Adjunktiv blærekateterisering ved akut urinretention relateret til godartet prostatisk hypertrofi.

Dosering ALFUZOSINE LP ZYDUS 10 mg depottabletter æske med 30

Mundtlig måde

Tabletten skal sluges hele, uden krympning, med et glas vand (se advarsler og forholdsregler ).

voksne

Den anbefalede dosis er 1 10 mg tablet dagligt, der skal tages umiddelbart efter aftenmåltid.

Adjuverende blærekateterisering ved akut urinretention relateret til godartet prostatisk hypertrofi:

Den anbefalede dosis er 1 10 mg tablet dagligt, der skal tages efter måltidet, fra den første dag med urethral kateterisering.

Behandlingen indgives i 3 til 4 dage inklusive 2 til 3 dage under kateteriseringen og 1 dag efter tilbagetrækning af sidstnævnte.

Mod indikationer

Overfølsomhed overfor alfuzosin og / eller et eller flere af hjælpestofferne;

Ortostatisk hypotension

· Leverinsufficiens

· Alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml / min)

· Kombination med potente CYP3A4 hæmmere (se afsnittet Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion ).

Bivirkninger Alfuzosine LP Zydus

Bivirkninger klassificeres efter hyppighed af forekomsten ved anvendelse af følgende regel: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100, <1/10), sjælden (≥ 1/1000, <1 / 100), sjældne (≥ 1/10 000, <1/1000), meget sjældne (<1 / 10.000), hyppighed ukendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

FREKVENS

ORGAN SYSTEM

hyppig

(≥ 1% - <10%)

ualmindeligt

(≥ 0, 1% - <1%)

meget sjældent

(<0, 01%)

Ikke bestemt

Hjertesygdomme

takykardi,

hjertebanken

angina pectoris hos patienter med kronisk hjertesygdomme

atrieflimren

Øjneforstyrrelser

intraoperativt slap iris syndrom

Generelle lidelser og reaktioner på administrationsstedet

asteni,

utilpashed

ødemer, brystsmerter

Gastrointestinale sygdomme

kvalme, mavesmerter

diarré,

oral tørhed

opkastning

Lever og galdeveje

hepatocellulær skade,

hepatisk kolestase

Nervesystemet

svimmelhed, svimmelhed, hovedpine

svimmelhed,

synkope,

døsighed

Forstyrrelser af reproduktive organer og bryst

priapisme

Åndedræts-, thorax- og mediastinumforstyrrelser

næsestop

Hud- og underhudssygdomme

udslæt, kløe

urticaria, angioødem

Vaskulære lidelser

ortostatisk hypotension, flush

Blod og lymfatiske sygdomme

neutropeni

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det Nationale Agentur for Lægemiddel- og Sundhedsvæsenets Produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr

Populære Indlæg