DESLORATADIN EVOLUGEN 5 mg

Aerius Generic Drug
Terapeutisk klasse: Allergologi
Aktive indholdsstoffer: Desloratadin
laboratorium: Evolupharm

Filmovertrukket tablet
Boks med 30
Alle former

indikation

DESLORATADINE EVOLUGEN er indiceret hos voksne og unge i alderen 12 år og derover til symptomatisk behandling af:

· Allergisk rhinitis (se afsnittet om farmakodynamiske egenskaber )

· Urticaria (se pkt. 5.1 ).

Dosering DESLORATADIN EVOLUGEN 5 mg filmovertrukket tabletkasse med 30

dosering

Voksne og unge (12 år og ældre): Den anbefalede dosis af DESLORATADINE EVOLUGEN er en tablet en gang om dagen.

Modaliteterne ved behandling af intermitterende allergisk rhinitis (forekomst af symptomer over en periode på mindre end 4 dage om ugen eller over en periode på mindre end 4 uger) bør tage højde for udviklingen af ​​symptomerne, behandlingen er afbrudt efter symptomernes forsvinden og genoprettet til deres genopståelse.

Ved vedvarende allergisk rhinitis (forekomst af symptomer over en periode på 4 dage eller mere om ugen og i mere end 4 uger) kan patienten få kontinuerlig behandling i perioder med allergeneksponering.

Pædiatrisk population

Hos børn i alderen 12 til 17 år er erfaringerne med brugen af ​​desloratadin i kliniske studier af effekt begrænset (se pkt. 4.8 Bivirkninger og farmakodynamiske egenskaber ).

Sikkerheden og virkningen af ​​DESLORATADINE EVOLUGEN er ikke blevet fastslået hos børn under 12 år. Ingen data til rådighed.

Indgivelsesmåde

Mundtlig stemme.

Tabletter kan tages i øjeblikket eller uden for stederne.

Mod indikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne (se afsnit Sammensætning ) eller loratadin.

Bivirkninger Desloratadine Evolugen

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg med allergisk rhinitis og kronisk idiopatisk urticaria blev der rapporteret bivirkninger hos 3% flere patienter end de anbefalede doser på 5 mg dagligt, end de blev behandlet med placebo. De hyppigst rapporterede bivirkninger med en forekomst større end placebo var: asteni (1, 2%), oral tørhed (0, 8%) og hovedpine (0, 6%). I en klinisk undersøgelse hos 578 unge patienter i alderen 12 til 17 var den mest almindelige bivirkning hovedpine; det forekom hos 5, 9% af patienterne behandlet med desloratadin og hos 6, 9% af patienterne, der fik placebo.

Resumé af bivirkninger

Andre negative virkninger, der er rapporteret meget sjældent siden markedsføring, er angivet i nedenstående tabel. Hyppigheden af ​​forekomsten af ​​bivirkninger er defineret som meget hyppige (≥ 1/10 patienter), hyppige (≥ 1/100 til <1/10 patienter), sjældne (≥ 1/1000 til <1 / 100 patienter), sjældne (≥ 1/10 000 til <1/1000 patienter) og meget sjældne (<1/10 000 patienter).

C lasses af organer

frekvens

Bivirkning af s med desloratadin

Fejl er psykiatrisk

Meget sjælden

hallucinationer

Nervesystemet

Meget sjælden

Svimmelhed, døsighed, søvnløshed, psykomotorisk hyperaktivitet, krampeanfald

Hjertesygdomme

Meget sjælden

Takykardi, hjertebanken

Gastrointestinale sygdomme

Meget sjælden

Abdominal ubehag, kvalme, opkastning, dyspepsi, diarré

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Forøgelse af leverenzymer, forøget bilirubin, hepatitis

Muskuloskeletale og systemiske lidelser

Meget sjælden

myalgi

Generelle lidelser

Meget sjælden

Overfølsomhedsreaktioner (såsom anafylaksi, angioødem, dyspnø, kløe, udslæt og urticaria)

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det Nationale Agentur for Lægemiddel- og Sundhedsvæsenets Produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr.

Populære Indlæg