DESLORATADINE GNR 5 mg

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Allergologi
aktive ingredienser: Desloratadin, Desloratadine
laboratorium: sandoz

ComprimÚ pelliculÚ
Sag af 15
Alle former

indikation

Desloratadin er indiceret til symptomatisk behandling af:

- allergisk rhinitis (se egen farmakodynamik )

- urticaria (se afsnittet om farmaceutisk farmakodynamik )

Dosering DESLORATADINE GNR 5 mg tabletter film tilfælde af 15

Desloratadin er indiceret til symptomatisk behandling af:

- allergisk rhinitis (se egen farmakodynamik )

- urticaria (se afsnittet om farmaceutisk farmakodynamik )

Mod indikationer

Overfølsomhed overfor det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne eller loratadin.

Bivirkninger Desloratadine Gnr

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I kliniske forsøg, der blev udført i forskellige indikationer, såsom allergisk rhinitis og kronisk idiopatisk urticaria, blev der rapporteret uønskede virkninger med desloratadin i den anbefalede dosis på 5 mg dagligt hos 3% af patienterne mere end de behandlet af placebo. De hyppigst rapporterede bivirkninger med en højere forekomst af placebo var: asteni (1, 2%), tørhed (0, 8%) og cephalitis (0, 6%).

Pædiatrisk population

I en klinisk undersøgelse udført hos 578 unge patienter i alderen 12 til 17 år var den mest almindelige uønskede virkning cephalitis; det forekom hos 5, 9% af patienterne behandlet med desloratadin og hos 6, 9% af patienterne, der fik placebo.

Oversigt over uønskede virkninger

Hyppigheden af ​​bivirkninger rapporteret i kliniske forsøg med en forekomst større end placebo og andre bivirkninger rapporteret siden markedsføring er angivet i nedenstående tabel. Frekvenser defineres som: meget hyppige (≥ 1/10), hyppige (≥ 1/100 til "<1/10), ikke meget hyppige (≥ 1/1000 til" <1/100), sjældne (≥ 1 / 10.000 Ã "<1/1000), meget sjældne (<1 / 10.000) og ubestemt frekvens (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

Klasser af organer

FrÚquence

Bivirkninger rapporteret med Desloratadine

Psykiske lidelser

Meget sjælden

hallucinationer

Nervesystemet

FrÚquent

Meget sjælden

CÚphalÚes

Svimmelhed, døsighed, søvnløshed, psykomotorisk hyperaktivitet, krampeanfald

Hjertesygdomme

Meget sjælden

Ubestemt frekvens

Takykardi, hjertebanken

QT interval forlængelse

Gastrointestinale sygdomme

FrÚquent

Meget sjælden

Oral tørhed

Abdominal smerte, kvalme, opkastning, dyspepsi, diarré

Sygehusforstyrrelser

Meget sjælden

Ubestemt frekvens

Hepatiske enzymforhøjelser, forøget bilirubin, hepatitis

IctÞre

Hud- og underhudssygdomme

Ubestemt frekvens

PhotosensibilitÚ

Muskuloskeletale og systemiske lidelser

Meget sjælden

myalgi

Generelle lidelser og abnormiteter på administrationsstedet

FrÚquent

Meget sjælden

Ubestemt frekvens

AsthÚnie

Overfølsomhedsreaktioner (såsom anafylaksi, angioødem, dyspnø, kløe, udslæt og urticaria)

AsthÚnie

Pædiatrisk population

Andre bivirkninger, der er rapporteret siden markedsføring med ubestemt hyppighed hos pædiatriske patienter, omfatter QT forlængelse, arytmi og bradykardi.

Erklæring om formodede bivirkninger

Erklæringen om bivirkninger, der mistænkes efter godkendelse af lægemidlet, er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af stoffets fordelagtige / risikofaktor. Sundhedsvæsenet erklærer eventuelle formodede bivirkninger via det nationale forsyningssystem: National Agency for Lægemiddel- og Sundhedsvæsenet (ANSM) og Netværket af Regional Lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr.

Populære Indlæg