DESLORATADINE MYLAN 0,5 mg / ml

Aerius Generic Drug
Terapeutisk klasse: Allergologi
Aktive indholdsstoffer: Desloratadin
laboratorium: Mylan

Oral opløsning
Flaske (+ målesprøjte gradueret i ml) på 150 ml
Alle former

indikation

DESLORATADINE MYLAN 0, 5 mg / ml oral opløsning er indiceret til symptomatisk behandling af:

- allergisk rhinitis (se afsnittet om farmakodynamiske egenskaber )

- urticaria (se afsnittet om farmakodynamiske egenskaber )

Dosering DESLORATADIN MYLAN 0, 5 mg / ml Oral opløsning 150 ml flaske (+ målesprøjte gradueret i ml)

DESLORATADINE MYLAN 0, 5 mg / ml oral opløsning kan tages både på og uden for stedet for lindring af symptomer forbundet med allergisk rhinitis (herunder intermitterende og vedvarende allergisk rhinitis) og urticaria (se pkt. sektion farmakodynamiske egenskaber ).

Forskriveren skal huske på, at hos børn under 2 år er flertallet af rhinitis tilfælde infektiøse (se afsnit Advarsler og forholdsregler til brug ), og at der er ingen data validerende effekten af ​​DESLORATADINE MYLAN 0, 5 mg / ml oral opløsning til behandling af infektiøs rhinitis.

Børn fra 1 til 5 år: 2, 5 ml (1, 25 mg) DESLORATADINE MYLAN 0, 5 mg / ml oral opløsning en gang dagligt.

Børn 6 til 11 år: 5 ml (2, 5 mg) DESLORATADINE MYLAN 0, 5 mg / ml oral opløsning en gang dagligt.

Voksne og unge (12 år og ældre): 10 ml (5 mg) DESLORATADINE MYLAN 0, 5 mg / ml oral opløsning en gang dagligt.

Hos børn i alderen 12 til 17 er der begrænset erfaring med brug af desloratadin i kliniske effektstudier (se bivirkninger og farmakodynamiske egenskaber ).

Intermitterende allergisk rhinitis (forekomst af symptomer i mindre end 4 dage om ugen eller mindre end 4 uger) skal styres ud fra en patientens historie afbrudt efter symptomernes forsvinden og genoprettet til deres genopståelse.

Ved vedvarende allergisk rhinitis (forekomst af symptomer over en periode på 4 dage eller mere pr. Uge og i mere end 4 uger) kan patienten få kontinuerlig behandling i perioder med allergeneksponering.

Mod indikationer

Overfølsomhed overfor det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne eller loratadin.

Bivirkninger Desloratadine Mylan

I kliniske pædiatriske undersøgelser blev desloratadinsirup indgivet til i alt 246 børn i alderen 6 måneder til 11 år. Den samlede forekomst af bivirkninger hos børn i alderen 2 år til 11 år var ens i desloratadin- og placebogrupperne. Hos spædbørn og småbørn i alderen 6 til 23 måneder var de hyppigst rapporterede bivirkninger med en forekomst større end placebo: diarré (3, 7%), feber (2, 3%) og søvnløshed (2, 3%). ). I et andet studie blev der ikke rapporteret bivirkninger hos personer i alderen 6-11 år efter en enkeltdosis på 2, 5 mg desloratadin oral opløsning.

Ved den anbefalede dosis blev bivirkninger rapporteret hos 3% flere patienter end hos patienter behandlet med placebo i kliniske studier med voksne og unge og udført i allergisk rhinitis og kronisk idiopatisk urticaria. De hyppigst rapporterede bivirkninger med en forekomst større end placebo var: asteni (1, 2%), tør mund (0, 8%) og hovedpine (0, 6%). Andre negative virkninger rapporteres meget sjældent, da markedsføring er angivet i nedenstående tabel:

Psykiske lidelser

hallucinationer

Nervesystemet

Svimmelhed, døsighed, søvnløshed, psykomotorisk hyperaktivitet, krampeanfald

Hjertesygdomme

Takykardi, hjertebanken

Gastrointestinale sygdomme

Abdominal smerte, kvalme, opkastning,

dyspepsi, diarré

Lever og galdeveje

Forøgelse af leverenzymer, forøget bilirubin, hepatitis

Muskuloskeletale og systemiske lidelser

myalgi

Generelle lidelser

Overfølsomhedsreaktioner (såsom anafylaksi,

angioødem, dyspnø, kløe, udslæt og urticaria)

Populære Indlæg