DESLORATADINE SANDOZ 5 mg

Aerius Generic Drug
Terapeutisk klasse: Allergologi
aktive ingredienser: Desloratadin, Desloratadine
laboratorium: sandoz

Filmovertrukket tablet
æske med 30
Alle former

indikation

Desloratadin er indiceret til symptomatisk behandling af:

· Allergisk rhinitis (se afsnittet om farmakodynamiske egenskaber )

· Urticaria (se pkt. 5.1 ).

Dosering DESLORATADINE SANDOZ 5 mg filmovertrukket tabletkasse med 30

Desloratadin er indiceret til symptomatisk behandling af:

· Allergisk rhinitis (se afsnittet om farmakodynamiske egenskaber )

· Urticaria (se pkt. 5.1 ).

Mod indikationer

Overfølsomhed overfor det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne anført under sammensætning eller til loratadin.

Bivirkninger Desloratadine Sandoz

I kliniske forsøg med allergisk rhinitis og kronisk idiopatisk urticaria blev der rapporteret bivirkninger hos 3% flere patienter end de anbefalede doser på 5 mg dagligt, end de blev behandlet med placebo. De hyppigst rapporterede bivirkninger med en forekomst større end placebo var: asteni (1, 2%), tør mund (0, 8%) og hovedpine (0, 6%). I en klinisk undersøgelse hos 578 unge patienter i alderen 12 til 17 var den mest almindelige bivirkning hovedpine; det forekom hos 5, 9% af patienterne behandlet med desloratadin og hos 6, 9% af patienterne, der fik placebo.

Andre negative virkninger rapporteres meget sjældent, da markedsføring er angivet i nedenstående tabel:

Psykiske lidelser

hallucinationer

Nervesystemet

Svimmelhed, døsighed, søvnløshed, psykomotorisk hyperaktivitet, krampeanfald

Hjertesygdomme

Takykardi, hjertebanken

Gastrointestinale sygdomme

Abdominal smerte, kvalme, opkastning, dyspepsi, diarré

Lever og galdeveje

Forøgelse af leverenzymer, forøget bilirubin, hepatitis

Muskuloskeletale og systemiske lidelser

myalgi

Generelle lidelser

Overfølsomhedsreaktioner (såsom anafylaksi, angioødem, dyspnø, kløe, udslæt og urticaria

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det Nationale Agentur for Lægemiddel- og Sundhedsvæsenets Produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr.

Populære Indlæg