DESLORATADINE ZYDUS 5 mg

Aerius Generic Drug
Terapeutisk klasse: Allergologi
Aktive indholdsstoffer: Desloratadin
laboratorium: Zydus Frankrig

Filmovertrukket tablet
Sag af 30
Alle former

indikation

DESLORATADINE ZYDUS er indiceret til symptomatisk behandling af:

• allergisk rhinitis (se afsnittet om farmakodynamiske egenskaber )

• urticaria (se afsnittet om farmakodynamiske egenskaber ).

Dosering DESLORATADINE ZYDUS 5 mg Filmovertrukket tablet Case af 30

Voksne og unge (12 år og ældre): En tablet en gang dagligt, ved eller væk fra måltider til afhjælpning af symptomer forbundet med allergisk rhinitis (herunder intermitterende og vedvarende allergisk rhinitis) og urticaria (se pkt. sektion farmakodynamiske egenskaber ).

Hos børn i alderen 12 til 17 år er erfaring med brug af desloratadin i kliniske effektstudier begrænset (se bivirkninger og farmakodynamiske egenskaber ).

Intermitterende allergisk rhinitis (forekomst af symptomer i mindre end 4 dage om ugen eller mindre end 4 uger) skal styres ud fra en patientens historie afbrudt efter symptomernes forsvinden og genoprettet til deres genopståelse.

Ved vedvarende allergisk rhinitis (forekomst af symptomer over en periode på 4 dage eller mere pr. Uge og i mere end 4 uger) kan patienten få kontinuerlig behandling i perioder med allergeneksponering.

Mod indikationer

Overfølsomhed overfor det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne eller loratadin.

Uønskede virkninger Desloratadine Zydus

I kliniske forsøg med allergisk rhinitis og kronisk idiopatisk urticaria blev der rapporteret bivirkninger hos 3% flere patienter end de anbefalede doser på 5 mg dagligt, end de blev behandlet med placebo. De hyppigst rapporterede bivirkninger med en forekomst større end placebo var: asteni (1, 2%), tør mund (0, 8%) og hovedpine (0, 6%). I en klinisk undersøgelse hos 578 unge patienter i alderen 12 til 17 var den mest almindelige bivirkning hovedpine; det forekom hos 5, 9% af patienterne behandlet med desloratadin og hos 6, 9% af patienterne, der fik placebo. Andre negative virkninger rapporteres meget sjældent, da markedsføring er angivet i nedenstående tabel:

Psykiske lidelser

hallucinationer

Nervesystemet

Svimmelhed, døsighed, søvnløshed, psykomotorisk hyperaktivitet, krampeanfald

Hjertesygdomme

Takykardi, hjertebanken

Gastrointestinale sygdomme

Abdominal smerte, kvalme, opkastning, dyspepsi, diarré

Lever og galdeveje

Forøgelse af leverenzymer, forøget bilirubin, hepatitis

Muskuloskeletale og systemiske lidelser

myalgi

Generelle lidelser

Overfølsomhedsreaktioner (såsom anafylaksi, angioødem, dyspnø, kløe, udslæt og urticaria)

Populære Indlæg