DETICENE 100 mg Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning æske med 10 hætteglas med pulver + ampuller af 10 ml opløsningsmiddel

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Onkologi og hæmatologi
Aktive indholdsstoffer: Dacarbazin
laboratorium: Sanofi-Aventis Frankrig

Pulver og opløsningsmiddel til opløsning til IV infusion
Alle former

indikation

- ondartede melanomer
- kombinationskemoterapi i Hodgkins og ikke-Hodgkins lymfomer og i blødt sarkom hos voksne.

Dosering DETICENE 100 mg Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Kasse med 10 hætteglas med pulver + ampuller af 10 ml opløsningsmiddel

Dette lægemiddel bør gives som en intravenøs infusion eller på nogle tumorsteder som en intraarteriel infusion.
Doseringen varierer afhængigt af om produktet anvendes alene eller i kombination:
- som monoterapi : de anvendte doser varierer fra 2, 4 til 4, 5 mg / kg / dag i 4 til 5 dage.
(NB: højere doser er også blevet testet).
- Ved multidrugbehandling : I standardprotokoller er den sædvanlige dosis 250 mg / m² / d IV infusion i 5 dage hver 3 til 4 uger.
Indgivelsesmåde:
I tilfælde af ekstravasation afbrydes administrationen straks.
Sådan håndteres:
Udarbejdelsen af ​​injicerbare cytotoksiske opløsninger skal udføres af specialiseret og uddannet personale med kendskab til de anvendte stoffer under betingelser, der sikrer beskyttelse af miljøet og især beskyttelse af personalehåndteringen. Det kræver et forberedelsesrum reserveret til dette formål. Det er forbudt at ryge, spise, drikke i dette rum. Manipulatorer skal have et sæt udstyr, der er egnede til håndtering, herunder lange ærmer, ansigtsmasker, hætte, beskyttelsesbriller, sterile engangshandsker, bordpladebeskyttelsesfelter, beholdere og indsamlingsposer. affald. Excreta og opkast skal håndteres omhyggeligt. Gravide kvinder bør advares og undgå manipulation af cytotoksika. Enhver brudt beholder skal behandles med de samme forholdsregler og betragtes som kontamineret affald. Bortskaffelse af forurenet affald er ved forbrænding i stive beholdere mærket til dette formål.
Disse bestemmelser kan overvejes inden for rammerne af onkologienettet (cirkulære DGS / DH / 98 nr. 98/188 af 24. marts 1998) i samarbejde med enhver egnet struktur og opfylder de krævede betingelser.

Mod indikationer

CONTRA-angivelse af:
- Gravid eller ammende kvinde.
- Vaccine mod gul feber (se afsnit interaktioner).
- Forening kontraindiceret : phenytoin (indført ved profylakse af konvulsiv virkning af visse anticancer-lægemidler).
IKKE ANBEFALET:
Foreninger rådgivet mod : svækkede levende vacciner (undtagen gul feber).

Deticinbivirkninger

- Umiddelbar reaktion:
. kvalme, opkastning: nybegynder 1 til 3 timer efter injektion og kan vare op til 12 timer hos op til 90% af patienterne; intensiteten af ​​disse lidelser mindskes progressivt de følgende dage;
. Influenzalignende sygdomme med træthed, myalgi, utilpashed og feber er blevet rapporteret hos op til 2% af patienterne;
. mere sjældent: ansigts paræstesier, hot flushes, allergiske reaktioner;
. i tilfælde af ekstravasering under intravenøs infusion: lokal smerte og risiko for vævsskade
. fotosensibiliseringsreaktioner blev rapporteret i dagene efter injektionen. Patienten skal advares om risikoen for gentagelse og interessen for fotoprotektionsforanstaltninger i dagene efter de efterfølgende kurser.
- Forsinket reaktion:
. knoglemarvsfejl: leukopeni, trombocytopeni, anæmi, pancytopeni;
. Som hos andre alkyleringsmidler er der rapporteret om få tilfælde af myelodysplastisk syndrom og akut leukæmi hos patienter, der modtager dacarbazinbehandling i kombination med andre cytotoksika, især nitrosoureer;
. eosinofili;
. mere sjældent: Nyre- eller levertoksicitet: nadir kan forekomme senere end for andre alkyleringsmidler (ca. 21 dage);
. centralnervesystemets toksicitet med anfald og demens er blevet rapporteret ved høje doser dacarbazin;
. moderat alopeci
. en veno-okklusiv sygdom eller Budd-Chiari syndrom er blevet observeret, når lægemidlet anvendes i meget høje doser (i sammenhæng med marvtransplantationsemballage);
. amenorré;
. azoospermi.

Populære Indlæg