DIAZEPAM TEVA 2 mg

Generisk lægemiddel af Valium Roche
Terapeutisk klasse: Neurologi-psykiatri
Aktive indholdsstoffer: Diazepam
laboratorium: Teva Sante

tablet
Boks af 40
Alle former

indikation

· Symptomatisk behandling af alvorlig og / eller invaliderende angst

· Forebyggelse og behandling af delirium tremens og andre manifestationer af tilbagetrækning af alkohol.

Dosering DIAZEPAM TEVA 2 mg tabletkasse med 40

Tabletten er ikke egnet til børn under 6 år (risiko for miskørsel).

Anvendelse hos børn bør være usædvanlig.

dosis

I alle tilfælde vil behandlingen blive indledt med den laveste effektive dosis, og den maksimale dosis vil ikke blive overskredet.

Den sædvanlige voksne dosis i angst er 5 til 20 mg pr. Dag.

I psykiatrien: 20 til 40 mg om dagen.

2 mg tablet er særligt egnet til lave doser.

Hos børn, ældre, nyresvigt eller leverinsufficiens: Det anbefales at reducere dosen med halvdelen for eksempel.

varighed

Behandlingen skal være så kort som muligt. Indikationen vil blive revurderet regelmæssigt, især i mangel af symptomer. Den samlede behandlingstid bør ikke overstige 8 til 12 uger for de fleste patienter, herunder dosisreduktionsperioden (se advarsler og forsigtighedsregler ).

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at forlænge behandlingen ud over de anbefalede perioder. Dette kræver præcise og gentagne vurderinger af patientens tilstand.

Forebyggelse og behandling af delirium tremens og andre manifestationer af tilbagetrækning af alkohol: kort behandling af størrelsen 8 til 10 dage.

Mod indikationer

Denne medicin må aldrig anvendes i følgende situationer:

Overfølsomhed overfor det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer,

· Alvorlig respirationssvigt

· Søvnapnø syndrom

· Alvorlig leverinsufficiens, akut eller kronisk (risiko for encefalopati)

· Gravis.

Bivirkninger Diazepam Teva

De er relateret til den indtagne dosis, patientens individuelle følsomhed.

Neuropsykiatriske bivirkninger (se advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen )

· Anterograd amnesi, som kan forekomme ved terapeutiske doser, risikoen stiger i forhold til dosis,

· Adfærdssygdomme, ændringer i bevidsthed, irritabilitet, aggression, agitation,

· Fysisk og psykisk afhængighed, selv ved terapeutiske doser med tilbagetrækningssyndrom eller rebound ved seponering af behandlingen,

· Lyshårhed, hovedpine, ataksi,

Forvirring, nedsat årvågenhed eller døsighed (især hos ældre), søvnløshed, mareridt, spænding,

· Ændringer i libido.

Kutane bivirkninger

· Hududslæt, kløe eller andet.

Generelle bivirkninger

· Muskelhypotoni, asteni.

Oksulære bivirkninger

· Diplopier.

Meget sjældne tilfælde af øget transaminaser og alkalisk fosfatase samt gulsot er blevet rapporteret.

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det Nationale Agentur for Lægemiddel- og Sundhedsvæsenets Produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr.

Populære Indlæg