VEDROP 50 mg / ml

Generisk lægemiddel i den terapeutiske klasse: Metabolisme og ernæring
aktive ingredienser: D-alfa-tocopherol (E307)
laboratorium: Orphan Europe

Oral opløsning
Æske med 1 hætteglas (+ sprøjte til oral indgivelse i 2 ml) på 60 ml
Alle former

indikation

Vedrop er indiceret for vitamin E-mangel på grund af gastrointestinal malabsorption i den pædiatriske population med kronisk medfødt kolestase eller arvelig kronisk cholestase fra fødsel (fuldtidsbørn) til 16 eller 18 år. år afhængigt af regionen.

Dosering VEDROP 50 mg / ml oral opløsning Kasse med 1 hætteglas (+ sprøjte til oral blanding af 2 ml) på 60 ml

Behandling med Vedrop bør initieres og overvåges af en læge, der specialiserer sig i behandling af patienter med medfødt kronisk cholestase eller arvelig kronisk cholestase.

Biotilgængeligheden af ​​E-vitamin frigivet af Vedrop afviger fra andre lægemidler. Doseringen bør ordineres som mg af d-alfa-tocopherol som tocofersolan. Plasmaniveauet af E-vitamin skal overvåges månedligt i de første måneder af behandlingen, derefter med jævne mellemrum, og dosen justeres i overensstemmelse hermed, hvis det er nødvendigt.

dosering

Den anbefalede samlede daglige dosis i den pædiatriske population med kronisk medfødt kolestase eller arvelig kronisk cholestase er 0, 34 ml / kg / dag (17 mg / kg d-alfa-tocopherol som tocofersolan).

Dosis bør justeres i overensstemmelse med plasmaniveauet af vitamin E.

For at beregne den dosis Vedrop, der skal indgives, divideres den foreskrevne dosis d-alpha-tocopherol (i mg) med 50. Resultatet er volumenet af Vedrop i ml:

Dosering af vedrop (i ml) = dosis d-alfa-tocopherol (i mg)

50
Hos patienter med kronisk medfødt cholestase eller arvelig kronisk cholestase er dosen 17 mg / kg / dag d-alpha-tocopherol i form af tocofersolan; nedenstående tabel viser volumenet af vedrop, der skal indgives i overensstemmelse med patientens vægt.

Vægt (kg)

Volumen af ​​Vedrop (ml)

3

1, 0

4

1.4

5

1.7

6

2, 0

7

2.4

8

2.7

9

3.1

10

3.4

15

5.1

Indgivelsesmåde

Vedrop indgives oralt med eller uden vand. De 1 ml eller 2 ml orale sprøjter, der er inkluderet i beholderen, er designet til at lette måling af den nøjagtige dosis ifølge den foreskrevne dosis.

Mod indikationer

Overfølsomhed overfor det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Vedrop bør ikke anvendes til tidlige spædbørn.

Vedrop bivirkninger

De rapporterede bivirkninger er anført nedenfor, efter organklasse og hyppighed. Frekvenser defineres som følger: Meget almindelig (≥ 1/10), hyppig ≥ 1/100 til <1/10), sjældne (≥ 1/1000 til <1/100), sjældne (≥ 1/10 000 til <1/1000), meget sjældne (<1 / 10.000).

Inden for hver frekvensgruppe præsenteres bivirkninger i faldende rækkefølge af sværhedsgrad.

Body Class System

Narkotikarelaterede bivirkninger

Gastrointestinale sygdomme

Almindelig: diarré

Hud- og underhudssygdomme

Ikke almindelig: Alopeci, kløe, udslæt

Generelle lidelser og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig: asteni, hovedpine

undersøgelser

Ikke almindelig: Unormal natriumserumkoncentration, abnorm kaliumsumerconcentration, øgede transaminaser

Populære Indlæg