VEPESIDE 100 mg / 5 ml 20 mg / ml

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Onkologi og hæmatologi
aktive ingredienser: Etoposid
laboratorium: Alkopharma

Injektionsopløsning til IV infusion
Æske med 5 ampuller på 5 ml
Alle former

indikation

Vespeside har vist sin aktivitet inden for monokemoterapi; Det anvendes dog normalt kun i kombination, i kombination med kemoterapiprotokoller i:
- testis embryonale karcinomer
- bronchial cancer med små celler
- ikke-småcellet lungecancer
- placental choriocarcinoma s
- tidligere behandlet brystkræft
- Hodgkins og ikke-Hodgkins maligne lymfomer
- akut leukæmi: ved induktionsbehandling af fuldstændig remission af tilbagefaldne former, og i nogle vedligeholdelsesbehandlingsformer af fuldstændig remission.
I disse sidste to indikationer, som er ondartede lymfomer og akutte leukæmier, kan Vesesid også anvendes i terapeutiske intensifikationsprotokoller.
Den immunosuppressive aktivitet af vesikel alene til forebyggelse af transplantafstødning er ikke dokumenteret.

Dosering VEPESIDE 100 mg / 5 ml 20 mg / ml Injektionsvæske, opløsning til IV-infusion æske med 5 ampuller af 5 ml

- Intravenøst ​​indgives produktet i en infusion af saltvand eller serumglukose, med en varighed på ikke mindre end 60 minutter. Fortyndingen skal udføres ekstemporant.
- De sædvanlige enhedsdoser er mellem 50 og 150 mg / m² / 24 timer. Ofte i 1 til 3 dage afhængigt af den anvendte protokol.
- I terapeutiske intensifikationsprotokoller (akut leukæmi, malignt lymfom):
. 40 til 60 mg / kg som en enkeltdosis, når Vsepid er associeret med delt organbestråling;
eller:
. 40 mg / kg som en enkeltdosis eller 300-400 mg / m² i 3 på hinanden følgende dage, når peptidet kombineres med andre kemoterapier,
3 til 8 dage før transplantationen, infunderet over 4 timer.
- Peptid kan fortyndes i 0, 9% natriumchlorid injicerbare opløsninger, 5% glucose, B27.
- En ikke klar klar fortyndet opløsning bør ikke anvendes.
- Infusionstiderne må ikke være mindre end 60 minutter. Især forbydes direkte intravenøs injektion.

Mod indikationer

- Tidligere påvist overfølsomhed overfor dette lægemiddel.
- Graviditet og amning.
Direkte intravenøs injektion er forbudt.

Bivirkninger Vepeside 100 MG / 5 ML

- Leukopeni og sjældent trombocytopeni, reversibel og ikke-kumulativ (se forholdsregler ved brug), afhængig af dosis (begrænsende faktor).
- Hypotension kan observeres, hvis intravenøs administration er for hurtig, mindre end 60 minutter (se dosis og indgivelsesmåde).
- Anafylaktiske reaktioner (herunder kardiopulmonale) kan lejlighedsvis observeres. De kræver at stoppe infusionen.
- Høje kumulative doser af vesider kan øge risikoen for sekundær akut myeloid leukæmi, især hos børn behandlet for ikke-Hodgkins lymfom. Denne risiko estimeres til 1, 4% mellem andet og sjette år efter indledning af behandling i non-Hodgkins lymfom og 0, 5% i Hodgkin lymfom og akut lymfoid leukæmi. Denne risiko bør sammenlignes med de forventede fordele ved behandlingen.
- Kvalme og opkastning, i omkring en tredjedel af tilfældene.
- Alopeci: reversibel og ustabil
- Perifer paræstesi: sjældent.
- Udseendet af alvorlig mucositis er en begrænsende faktor ved høje doser (fra højere totaldoser svarende til 2000 mg).

Populære Indlæg