VIALEBEX 40 mg / ml

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Anæstesi, genoplivning, smertestillende midler
aktive ingredienser: Humant albumin
laboratorium: Labo F. Fraction Biotechn

Injektionsopløsning til IV infusion
Æske med 1 flaske 500 ml
Alle former

indikation

Restaurering og vedligeholdelse af cirkulerende blodvolumen, når hypovolemi er blevet påvist og anvendelse af et kolloid er hensigtsmæssigt.
Valget af albumin fortrinsvis til et kunstigt kolloid afhænger af patientens kliniske situation baseret på de officielle anbefalinger.

Dosering VIALEBEX 40 mg / ml Opløsning til IV infusion Pakning med 1 hætteglas på 500 ml

dosis:
Koncentrationen, doseringen og indgivelseshastigheden skal tilpasses til hvert enkelt tilfælde.
Den dosis, der skal indgives, afhænger af patientens størrelse og vægt, sværhedsgraden af ​​traume eller tilstand og væske- og proteintab. Den nødvendige dosis bør bestemmes i overensstemmelse med det volumen, der skal gendannes, og ikke i overensstemmelse med plasmaniveauet af albumin.
Hemodynamiske parametre skal overvåges regelmæssigt under administration af humant albumin, herunder:
- blodtryk og puls
- centralt venetryk
- pulmonalt arterielt tryk
- diurese
- elektrolytter,
- hæmatokrit / hæmoglobin
Denne medicin kan anvendes til premature babyer og dialysepatienter.
Indgivelsesmåde:
Humant albumin kan indgives direkte intravenøst.
Administrationshastigheden skal tilpasses til hvert enkelt tilfælde og til de forskellige indikationer
Ved plasmaudveksling skal indgivelseshastigheden justeres til rensningshastigheden.

Mod indikationer

Overfølsomhed over for albumin eller et eller flere af hjælpestofferne.
Denne medicin kan anvendes til premature babyer og dialysepatienter.

Vialebex bivirkninger

- Svage reaktioner som rødme, urtikaria, kuldegysninger-hypertermi, kvalme kan sjældent observeres. Disse reaktioner går normalt hurtigt væk, når infusionshastigheden er nedsat eller stoppet. I meget sjældne tilfælde kan alvorlige reaktioner op til chok overholdes. I disse tilfælde skal administrationen seponeres, og symptomatisk behandling af chok bør indledes.
- For information om viral sikkerhed, se afsnit advarsler og forholdsregler til brug.

Populære Indlæg