VIALEBEX 50 mg / ml

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Anæstesi, genoplivning, smertestillende midler
aktive ingredienser: Humant albumin
laboratorium: Labo F. Fraction Biotechn

Injektionsopløsning til IV infusion
Æske med 1 flaske 500 ml
Alle former

indikation

- Restaurering og vedligeholdelse af cirkulerende blodvolumen, når hypovolemi er blevet påvist, og anvendelsen af ​​et kolloid er hensigtsmæssigt.
- Valget af albumin fortrinsvis til et kunstigt kolloid afhænger af patientens kliniske situation baseret på de officielle anbefalinger.

Dosering VIALEBEX 50 mg / ml Opløsning til IV infusion Pakning med 1 hætteglas med 500 ml

Koncentrationen, doseringen og indgivelseshastigheden skal tilpasses til hvert enkelt tilfælde.
dosis:
- Den dosis, der skal indgives, afhænger af patientens størrelse og vægt, sværhedsgraden af ​​traume eller tilstand og væske- og proteinforløb. Den nødvendige dosis bør bestemmes i overensstemmelse med det volumen, der skal gendannes, og ikke i overensstemmelse med plasmaniveauet af albumin.
- De hæmodynamiske parametre bør kontrolleres regelmæssigt under administration af humant albumin, især:
. blodtryk og puls,
. centralt venetryk,
. pulmonalt arterielt tryk,
. diurese,
. elektrolytter
. hæmatokrit / hæmoglobin.
- Denne medicin kan bruges til premature babyer og dialysepatienter.
Indgivelsesmåde og indgivelsesvej:
- Humant albumin kan indgives direkte intravenøst.
- Indgivelseshastigheden skal tilpasses til hvert enkelt tilfælde og til de forskellige indikationer.
- I plasmaudvekslinger skal administrationshastigheden justeres til rensningshastigheden.

Mod indikationer

Kendt overfølsomhed over for albumin eller et eller flere af hjælpestofferne.

Vialebex bivirkninger

- Svage reaktioner som rødme, urtikaria, kuldegysninger-hypertermi, kvalme kan sjældent observeres. Disse reaktioner går normalt hurtigt væk, når infusionshastigheden er nedsat eller stoppet. I meget sjældne tilfælde kan alvorlige reaktioner op til chok overholdes. I disse tilfælde skal administrationen seponeres, og symptomatisk behandling af chok bør indledes. - For sikkerhed vedrørende overførbare stoffer henvises til afsnittet om advarsler og forholdsregler til brug.

Populære Indlæg