XALUPRINE 20 mg / ml hætteglas til oral suspension (+ doseringssprøjte) 100 ml

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Onkologi og hæmatologi
aktive ingredienser: Mercaptopurin
laboratorium: Nova Lab Ltd

Oral suspension
Alle former

indikation

Xaluprine er indiceret til behandling af akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) hos voksne, unge og børn.

Dosering XALUPRIN 20 mg / ml hætteglas til oral suspension (+ doseringssprøjte) 100 ml

Xaluprine er indiceret til behandling af akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) hos voksne, unge og børn.

Mod indikationer

Overfølsomhed overfor det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under sammensætning . Samtidig brug af gul febervaccine (se afsnittet Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion ).

Xaluprine bivirkninger

Den væsentligste skadelige virkning af 6-mercaptopurin-terapi er knoglemarvsdepression, hvilket fører til leukopeni og trombocytopeni.

For mercaptopurin er manglen på nylig klinisk dokumentation en hindring for nøjagtig bestemmelse af hyppigheden af ​​bivirkninger.

Følgende begivenheder er blevet identificeret som bivirkninger. Disse er præsenteret efter organsystemets klasse og hyppighed: Meget almindelig (≥1 / 10), hyppig 1 (≥ / 100, <1/10), ualmindelig (≥ 1/1000, <1 / 100), sjældne (≥ 1/10 000, <1/1000) og meget sjældne (<1 / 10.000). I hver frekvensgruppe præsenteres bivirkninger efter faldende sværhedsgrad.

Klasse af organsystemer

frekvens

Bivirkning

Godartede, ondartede og uspecificerede tumorer (herunder cyster og polypper)

Meget sjælden

Sekundær leukæmi og myelodysplasi

uspecificeret

T-lymfom

hepatosplenic * (se advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen )

Blod og lymfatiske sygdomme

Meget almindelig

Myelosupressur, leukopeni og trombocytopeni

hyppig

anæmi

Immunsystemet lidelser

ualmindeligt

Artralgi, udslæt, drogfeber

sjældne

Ansigtets ødem

Metabolisme og ernæring

hyppig

anoreksi

uspecificeret

Hypoglykæmi

Gastrointestinale sygdomme

fre Quent

Stomatitis, diarré, opkastning, kvalme

ualmindeligt

Pankreatitis, mavesår

Meget sjælden

Tarmsår

Lever og galdeveje

hyppig

Biliær stasis, hepatotoksicitet

ualmindeligt

Hepatisk nekrose

Hud- og underhudssygdomme

sjældne

alopeci

uspecificeret

Fotosensitivitetsreaktion

Forstyrrelser af reproduktive organer og bryst

sjældne

Transient oligospermi

* Hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD), en uautoriseret indikation.

I den pædiatriske befolkning


6-mercaptopurin er hepatotoksisk hos dyr og mennesker. Histologiske undersøgelser hos mennesker viste levernekrose og galde stasis.


Hyppigheden af ​​hepatotoksicitet varierer betydeligt og kan forekomme med en hvilken som helst dosis, men er mere almindelig, når den anbefalede dosis overskrides.


Biologisk overvågning af leverfunktion tillader tidlig påvisning af hepatotoksicitet. Dette er normalt reversibelt, hvis behandling med 6-mercaptopurin er stoppet tidligt nok, før leverskade er dødelig.


Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsfagfolk rapporterer eventuelle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem - se bilag V.

Populære Indlæg