XANAX 0,5 mg

Generisk lægemiddelterapeutisk klasse: Neurologi-psykiatri
aktive ingredienser: Alprazolam
laboratorium: Pfizer Holding France

Scored tablet
Boks på 100
Alle former

indikation

- Symptomatisk behandling af alvorlige og / eller invaliderende angstlidelser.
- Forebyggelse og behandling af delirium tremens og andre manifestationer af tilbagetrækning af alkohol.

Dosering XANAX 0, 5 mg scorede tabletkasse med 100

Reserveret til voksne .
Mundtlig måde
- Dosis :
I alle tilfælde indledes behandlingen med den laveste effektive dosis, og den maksimale dosis på 4 mg / dag overskrides ikke.
. I almindelighed vil behandling i voksne påbegyndes ved dosering på 0, 75 mg til 1 mg dagligt, opdelt i 3 doser som følger:
0, 25 mg om morgenen og ved middagstid og 0, 25 til 0, 50 mg om aftenen.
Doseringen vil derefter blive individuelt tilpasset i overensstemmelse med det terapeutiske respons.
Den gennemsnitlige dosis er mellem 1 og 2 mg pr. Dag.
. Hos ældre, nyre- eller leverinsufficiens: Det anbefales at reducere dosen, halv for eksempel. 0, 25 mg doseringen er mere specielt egnet i disse tilfælde.
- Varighed :
. Behandlingen skal være så kort som muligt. Indikationen vil blive revurderet regelmæssigt, især i mangel af symptomer. Den samlede behandlingstid bør ikke overstige 8-12 uger for de fleste patienter, herunder dosisreduktionsperioden (se afsnit om advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen).
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at forlænge behandlingen ud over de anbefalede perioder. Dette kræver præcise og gentagne vurderinger af patientens tilstand.
. Forebyggelse og behandling af delirium tremens og andre manifestationer af tilbagetrækning af alkohol: kort behandling af størrelsen 8 til 10 dage.

Mod indikationer

CONTRA-angivelse af:
- Denne medicin bør aldrig anvendes i følgende situationer:
. overfølsomhed overfor det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer,
. svær åndedrætssvigt,
. søvnapnø syndrom,
. svær leverinsufficiens, akut eller kronisk (risiko for encefalopati)
. gravis.
- På grund af tilstedeværelsen af ​​lactose er dette lægemiddel kontraindiceret i tilfælde af medfødt galactosæmi, glucose-galactosemalabsorptionssyndrom eller laktasemangel.
IKKE ANBEFALET:
- Amning: Brug af dette middel under amning anbefales ikke.
- Undgå at tage alkoholholdige drikkevarer og lægemidler indeholdende alkohol.

Xanax bivirkninger

De er relateret til den indtagne dosis, patientens individuelle følsomhed.
- Neuropsykiatriske bivirkninger (se afsnittet om advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen):
. anterograd amnesi, som kan forekomme ved terapeutiske doser, risikoen stiger i forhold til dosis,
. adfærdssygdomme, ændringer i bevidsthed, irritabilitet, aggression, agitation,
. fysisk og psykologisk afhængighed, selv i terapeutiske doser med tilbagetrækningssyndrom eller rebound i slutningen af ​​behandlingen,
. lightheadedness, hovedpine, ataxi,
. forvirring, nedsat opmærksomhed eller døsighed (især hos ældre), søvnløshed, mareridt, spænding,
. ændringer i libido.
- Kutane bivirkninger:
udslæt, kløende eller ej.
- Generelle bivirkninger:
muskulær hypotoni, asteni.
- Øjne bivirkninger:
dobbeltsyn. - Bivirkninger:
Meget sjældne tilfælde af forøgede leverenzymer, gulsot, cytolytisk eller kolestatisk hepatitis.

Populære Indlæg