XATRAL 2,5 mg

Generisk lægemiddel af den terapeutiske klasse: Urologi nefrologi
aktive ingredienser: Alfuzosin
laboratorium: Sanofi-Aventis Frankrig

Filmovertrukket tablet
Sag af 30
Alle former

indikation

Behandling af funktionelle symptomer på godartet prostatisk hypertrofi.

Dosering XATRAL 2, 5 mg filmovertrukket tablet tilfælde af 30

Mundtlig måde

· Voksne

Den anbefalede dosis er 1 XATRAL 2, 5 mg tablet 3 gange dagligt.

· Ældre eller hypertensive patienter behandlet: Som systematisk forsigtighed anbefales det at starte behandlingen med en XATRAL 2, 5 mg tablet morgen og aften og derefter øge dosen efter patientens individuelle respons uden at overskride 4 tabletter af XATRAL 2, 5 mg dagligt.

· Nedsat leverfunktion: Det anbefales at starte behandlingen med XATRAL 2, 5 mg tablet dagligt og derefter øge dosen i overensstemmelse med patientens individuelle respons uden at overskride en tablet XATRAL 2, 5 mg to gange dagligt.

· Pædiatrisk population

Effekten af ​​alfuzosin er ikke påvist hos børn i alderen 2 til 16 år (se pkt. 5.1 ). Derfor bør Alfuzosin ikke anvendes til den pædiatriske population.

Mod indikationer

Dette produkt må ikke administreres i følgende situationer:

Overfølsomhed over for alfuzosin og / eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Ortostatisk hypotension

· Alvorlig nedsat leverfunktion (CHILD-PUGH klasse C)

· Alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml / min)

· Kombination med potente CYP3A4 hæmmere (se afsnittet Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion ).

Xatral bivirkninger

Bivirkninger klassificeres efter hyppighed af forekomsten ved anvendelse af følgende regel: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100, <1/10), sjælden (≥ 1/1000, <1 / 100), sjældne (≥ 1/10 000, <1/1000), meget sjældne (<1 / 10.000), hyppighed ukendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data).

FREKVENS

ORGAN SYSTEM

hyppig
(≥ 1% - <10%)

ualmindeligt
(≥ 0, 1% - <1%)

meget sjældent
(<0, 01%)

Ikke bestemt

Hjertesygdomme

takykardi,

hjertebanken

angina pectoris hos patienter med kronisk hjertesygdomme

atrieflimren

Øjneforstyrrelser

unormal vision

intraoperativt slap iris syndrom

Generelle lidelser og reaktioner på administrationsstedet

asteni

utilpashed

ødemer, brystsmerter

Gastrointestinale sygdomme

kvalme, diarré i mavesmerter,

oral tørhed

opkastning

Lever og galdeveje

hepatocellulær skade

hepatisk kolestase

Nervesystemet

svimmelhed, svimmelhed,

svimmelhed, hovedpine

synkope,

døsighed

Forstyrrelser af reproduktive organer og bryst

priapisme

Åndedræts-, thorax- og mediastinumforstyrrelser

næsestop

Hud- og underhudssygdomme

udslæt, kløe

urticaria, angioødem

Vaskulære lidelser

ortostatisk hypotension

flush

Blod og lymfatiske sygdomme

neutropeni

Rapportering af formodede bivirkninger

Rapporteringen af ​​formodede bivirkninger efter godkendelse af lægemidlet er vigtig. Det giver mulighed for løbende overvågning af fordelings / risikofaktor for lægemidlet. Sundhedsvæsenet erklærer enhver formodede bivirkning via det nationale rapporteringssystem: Det Nationale Agentur for Lægemiddel- og Sundhedsvæsenets Produkter (ANSM) og netværket af regionale lægemiddelovervågningscentre - Hjemmeside: www.ansm.sante.fr

Populære Indlæg