YTRACIS 1,85 GBq / ml

Generisk lægemiddelterapeutisk klasse: Diagnostiske produkter eller andre terapeutiske produkter
aktive ingredienser: Yttriumchlorid [90Y]
laboratorium: Cis Bio International

Radiopharmaceutical farmaceutisk forløber i opløsning
Flaske på 2 ml
Alle former

indikation

Må kun anvendes til mærkning af vektormolekyler, der er specielt udviklet og godkendt til at blive mærket af dette radionuklid.
Radiopharmaceutical Precursor - Må ikke indgives direkte til patienten .

Dosering YTRACIS 1, 85 GBq / ml Radiopharmaceutical lægemiddelprecursor i opløsning 2 ml flaske

- YTRACIS bør kun anvendes af specialister med relevant erfaring.
- Mængden af ​​YTRACIS, der er nødvendig til radioaktivt mærkning, samt mængden af ​​Yttrium [90Y] -mærkede lægemidler, som derefter administreres, afhænger af lægemidlet, der skal radiomærkes, og den påtænkte behandling. Se produktresuméet eller indlægssedlen for lægemidlet, der skal radiomærkes.
- YTRACIS er beregnet til in vitro-radiomærkning af lægemidler, der anvendes i henhold til den godkendte administrationsmåde for disse lægemidler.

Mod indikationer

- Udfør ikke YTRACIS direkte til patienten.
- YTRACIS er kontraindiceret i følgende tilfælde:
. Overfølsomhed overfor det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
. Graviditet, der er bevist eller mistænkt, eller når en graviditet ikke kan udelukkes: Når det er nødvendigt at administrere et radioaktivt stof til en kvinde i den fødedygtige alder, bør enhver mulighed for graviditet udelukkes. Enhver kvinde, der ikke har haft sin periode, bør betragtes som gravid, indtil det er bevist andet. Andre teknikker, der ikke indebærer anvendelse af ioniserende stråling, bør altid overvejes. Radionuklider, der anvendes til gravide kvinder, leverer også doser af stråling til fosteret. Den dosis, der absorberes af livmoderen, der er resultatet af indgivelsen af ​​Yttrium [90Y] -mærkede lægemidler afhænger af lægemidlet, der skal radioaktivt mærket, og skal specificeres i produktresuméet / dennes sidstnævnte.
- Amning: Før der indgives et radioaktivt stof til en kvinde, der ønsker at fortsætte amningen, bør det overvejes, om denne undersøgelse kan udsættes til amningstiden, og om det mest passende radioaktive lægemiddel er valgt under hensyntagen til aktiviteten i modermælk. Hvis administration ikke kan forsinkes, bør amning stoppes.
- For information om kontraindikationer til Yttrium-mærket [90Y] lægemidler henvises til produktresuméet / indlægssedlen for lægemidlet, der skal radiomærkes.

Ytracis bivirkninger

- Mulige bivirkninger som følge af intravenøs injektion af Yttrium [90Y] -mærkede lægemidler er specifikke for det anvendte lægemiddel. Disse oplysninger findes i produktresuméet / indlægssedlen for lægemidlet, der skal radiomærkes.
For hver patient skal eksponeringen for ioniserende stråling være berettiget af den forventede fordel. Den indgivne aktivitet skal svare til den lavest mulige dosis af stråling, der er forenelig med det forventede terapeutiske resultat.
- Eksponering for ioniserende stråling kan potentielt fremkalde kræft og mutationer. I alle tilfælde bør det sikres, at risiciene ved bestråling er lavere end de der skyldes sygdommen. Eksponering for ioniserende stråling som følge af terapeutisk bestråling kan potentielt inducere kræft eller arvelige overførbare mutationer.

Populære Indlæg